Bag MG-Regnskab står:

Revisor HD(R) Martin Glarding.

Revisor HA stud Mathias Glarding.

Læs mere på LinkedIn om Martin & Mathias

Martin_Garling_01

 

MG-Regnskab
v/Martin Glarding
Lillegårds Alle 63
2860 Søborg
CVR.nr. 27278507