Kunder – debitorer
I nogle tilfælde betaler kunderne ikke til tiden, dette betyder at de trækker på virksomhedens likviditet. Likviditet er ofte virksomhedens kassekredit, dette medfører en ekstra rente omkostning for virksomheden. I nogle tilfælde kan det være svært for virksomheden selv, at rykke kunder, da de har opbygget relationer til kunderne, og det er samtidig tidskrævende.

Har i huslejeopkrævninger eller medlemskontingenter, der skal opkræves kan vi også klare dette, evt. via PBS.
Udover dette kan vi sende faktura ud til kunderne og rykke kunderne, enten telefonisk eller med rykkermeddelelse, pålagt gebyr og renter.

Likviditet, det gælder om at få pengene hjem fra kunderne hurtigt, og samtidig betale sine leverandører senest muligt, og ikke før end på forfaldsdagen.

Leverandører – kreditorer
Vi hjælper gerne med, at bogføre leverandør fakturaer, samtidig med at vi lægger dem til betaling. Man kan i de fleste banksystemer i dag indføre 1 + 2 godkendere. D.v.s at virksomhedens selv endeligt godkender betalingen, men at vi har lavet forarbejdet.

Har man mange leverandører, kan vi tilbyde at afstemme de enkelte leverandører i kreditor bogholderiet (afstemme over til kontoudtog fra leverandøren).
Gennem en effektiv kreditorstyring, undgår virksomheden unødige gebyrer og rente omkostninger.