Årsregnskab

Få hjælp til klargøring, af materialet til brug for den endelige revision. Vi tilbyder, at udarbejde en afstemnings mappe (revisor mappe). Denne mappe indeholder samtlige afstemninger, herefter kan vi gå igang med selve årsrapporten.

Ønsker virksomheden, at få hele opgaven i forbindelse med årsrapporten udført, klarer vi også dette, samt den Udvidet selvangivelse.

 

Bogføring – Afstemning – Årsrapport

I forbindelse med årsrapporten, kan vi også tilbyde at, vedligeholde anlægskartoteket og herefter beregne afskrivningerne. Hvis virksomheden ønsker, at få trukket nøgletal ud gennem de forgangne år med henblik på, at navigere korrekt fremadrettet, kan vi også klare dette.